Jagten

5,4 ha. meget naturskønt beliggende jagtejendom på halvøen Reersø, som ligger ud til Storebælt. God bestand af rådyr samt hare, ræv, andefugle, duer og fasaner. Bevoksningen på grunden er spredte tjørnebuske, grupper af birketræer og en del gran og pil. I midten er en godkendt sø på ca. 1.000 kvm. Med Storebælt tæt på, er der gode muligheder for jagt på andefugle, som trækker ind fra havet og slår ned på søen. Rundt omkring er der læhegn, marker og skov/naturarealer. Et område rigt på dyreliv og mulighed for en alsidig jagt. Arealet er af tidligere ejer projekteret direkte til jagt (sø, beplantning og rævegrave).

Arealet

Arealet er frijord og har under det nuværende ejerskab været udlejet til jagt de sidste ti år. Arealet er perfekt til den, som alene eller sammen med venner ønsker en god jagt, vel beliggende på Sjælland. Med Storebælt tæt på er der gode muligheder for jagt på andefugle, som trækker ind fra havet og slår ned på søen. Rundt omkring er der læhegn, marker og skov/naturarealer. Et område rigt på dyreliv og god bestand af rådyr samt hare, ræv, andefugle, duer og fasaner giver mulighed for en alsidig jagt. Arealet er af tidligere ejer projekteret direkte til jagt (sø, beplantning og rævegrave).

Historie

Reersø var oprindeligt en ø, adskilt fra fastlandet, og i dag sker det stadig, at skellet mellem Reersø og Sjælland oversvømmes. Naturen på Reersø præges af dette, og her er mange vådområder med bl.a. vadefugle, gæs, hejrer og en interessant flora, ligesom der er fredede kystlandskaber og klinter mod vest. Reersø by emmer af original landsbyidyl – byen består bl.a. af fredede og bevaringsværdige gårde fra 1700-tallet. Reersø Kro har kirken som genbo og er idyllisk beliggende midt i byen omgivet af gamle bindingsværkshuse. Her kan man afslutte jagten med en frokost eller middag i hyggelige omgivelser.